Çocuk Atölyeleri

5-6 / 7-9 / 10-12 / 13-14 yaş grupları ile gerçekleştirilen "kişisel gelişim" eğitimi
- Özgüveni Geliştirme
- Karar Verebilme Becerisini Geliştirme
- Dil ve Gelişim Becerisi Kazandırma
- Yaratıcılığı Geliştirme
- Eleştirel Düşünme Yeteneği Kazandırma
- Sosyal Gelişimi Sağlama
- Birlikte Çalışma Alışkanlığı Kazandırma